کلیدواژه‌ها = خانوادهٔ زبان‌های کاسپی
تحوّلاتِ تاریخیِ زبانِ طبری

دوره 2، شماره 1، اسفند 1399، صفحه 13-35

حبیب برجیان