نمایه نویسندگان

آ

ا

ب

  • برجیان، حبیب تحوّلاتِ تاریخیِ زبانِ طبری [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 13-35]
  • برجیان، حبیب زبان متروک گرگان: دستور، رده، تبار [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 61-96]
  • برومند امین، بهرام نامهٔ انجمن ناصری زردشتیان کرمان به ولیعهد ایران، مظفّرالدین میرزا در تبریز [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 53-59]

پ

  • پانائینو، آنتونیو تأمّلاتی در حوزهٔ معنایی مفهوم «بو» در اوستایی [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 37-52]

ر

  • رواقی، علی دربارهٔ لغت قرآنی «فرات» [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 7-27]

س

ش

  • شوارتز، مارتین وجه‌ اشتقاق نام نخستین پادشاه ارمنی: پارویر اِسکایُوردی [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 97-99]

ض

  • ضیغمی، امیر یادداشتی دربارهٔ چند اصطلاح داروشناسی در دست‌نویس دستور الادویه [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 61-69]