نویسنده = حبیب برجیان
تحولاتِ تاریخیِ زبانِ طبری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1399

حبیب برجیان


تحوّلاتِ تاریخیِ زبانِ طبری

دوره 2، شماره 1، اسفند 1399، صفحه 13-35

حبیب برجیان


جاینام شناسی البرز مرکزی

دوره 1، شماره 3، اسفند 1398، صفحه 19-31

حبیب برجیان