نویسنده = �������������� ��������
تحولاتِ تاریخیِ زبانِ طبری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1399

حبیب برجیان


تحوّلاتِ تاریخیِ زبانِ طبری

دوره 2، شماره 1، اسفند 1399، صفحه 13-35

حبیب برجیان


جاینام شناسی البرز مرکزی

دوره 1، شماره 3، اسفند 1398، صفحه 19-31

حبیب برجیان