نویسنده = راحله ایزدی فر
توصیف گویش تاتیِ رامندی

دوره 2، شماره 1، اسفند 1399، صفحه 71-84

راحله ایزدی فر