نویسنده = راحله ایزدی فر
توصیف گویش تاتی اسفرورینی

دوره 3، شماره 1، اسفند 1400، صفحه 13-23

راحله ایزدی فر