کلیدواژه‌ها = گویش لاهیجانی
توصیف گویش لاهیجانی

دوره 3، شماره 1، اسفند 1400، صفحه 57-68

سیما حسن دخت