کلیدواژه‌ها = زبان گیلکی
نقش اعضای بدن در واژه‌سازی زبان گیلکی

دوره 3، شماره 1، اسفند 1400، صفحه 31-55

حسین اسکندری ورزلی؛ مظاهر زمانی نعمت سرا


توصیف گویش لاهیجانی

دوره 3، شماره 1، اسفند 1400، صفحه 57-68

سیما حسن دخت


گویش گیلکی لنگرودی

دوره 2، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 35-60

جهاندوست سبزعلیپور