اعضای هیات تحریریه

سردبیر

گارنیک آساطوریان

استاد دانشگاه روسی- ارمنی (اسلاونی)، ایروان

garnik.asatrianrau.am

نادره نفیسی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، مرکز دائرة‌المعارف بزرگ اسلامی

nad_nafisiyahoo.com

مدیر مسئول

امیر ضیغمی

دانشگاه روسی- ارمنی (اسلاونی)، ایروان

amir.zeyghamirau.am

مشاور

امیر ضیغمی

دانشگاه روسی- ارمنی (اسلاونی)، ایروان

amir.zeyghamirau.am

اعضای هیات تحریریه

ژاله آموزگار

دانشگاه تهران، مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی

ayeganehut.ac.ir

دونالد استیلو

استاد انستیتوی مَکس پلانک

stilo101gmail.com

حبیب برجیان

راتگرز، دانشگاه ایالتی نیوجرسی

hb146columbia.edu

اووه بلزینگ

استاد دانشگاه لیدن

blaesinghum.leidenuniv.nl

آنتونیو پانائینو

استاد دانشگاه بولونیا

antonio.panainounibo.it

میخائیل پلوین

استاد دانشگاه سنت پترزبورگ

mpelevingmail.com

جیوستو ترائینا

استاد دانشگاه سوربن

giusto.trainagmail.com

زهره زر‌شناس

استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

zzarshenasyahoo.com

جهاندوست سبزعلیپور

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت

sabzalipourgmail.com

یوست گیپرت

استاد دانشگاه گوته فرانکفورت

gippertem.uni-frankfurt.de

کتایون مزداپور

استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

mazdapourgmail.com

مشاور علمی

ویکتوریا آراکلوا

استاد دانشگاه روسی- ارمنی (اسلاونی)، ایروان

victoria.arakelovarau.am

پائولو اونیبنه

استادیار دانشگاه بولونیا

paolo.ognibene4unibo.it

واهه بویاجیان

استادیار دانشگاه روسی- ارمنی (اسلاونی)، ایروان

vboyajiangmail.com

زاگرس زند

دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

zagros.zandgmail.com

عنایت‌الله مجیدی

مرکز دائرة‌المعارف بزرگ اسلامی

enayatmajidi1943gmail.com

ویدا ندّاف

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی

vida_nadafyahoo.com

محمدرضا نصیری

استاد دانشگاه پیام نور، فرهنگستان زبان و ادب فارسی

secretarypersianacademy.ir

ویراستار

گوهر هاکوبیان

دانشگاه روسی- ارمنی (اسلاونی)، ایروان

gohar.hakobiangmail.com

ویراستار انگلیسی

پرستو مروستی

کالج دانشگاهی لندن

p.marvastigmail.com

صفحه آرا

نرگس عباسی پور

x

n_abbasipouryahoo.com