گیلکون: جاینامی ارمنی در خسرو و شیرین نظامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه روسی-ارمنی (اسلاونی)، ایروان