ساختار داستانی رستم و زَنون از شعر گاهانی تا روایت گورانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی