نکاتی در باب اسطوره های ایرانی در روایات ارمنی (ترجمه و تحشیۀ دو حکایت عامیانۀ ارمنی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه روسی- ارمنی (اسلاونی)، ایروان