تأمّلاتی در حوزهٔ معنایی مفهوم «بو» در اوستایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه بولونیا

چکیده

این مقاله به تحلیل حوزهٔ معناییِ مفهوم بو در اوستایی می‌پردازد؛ آن طور که به نظر می‌رسد بو در اوستایی بر معنایی مثبتی دلالت داشته‌است. نگارنده تقابل معناییِ «بوی خوب» و «بوی بد» یا «بویِ عطر» و «بویِ تعفّن» را با توجّه به کهن‌ترین شواهد موجود در سنّت زرتشتی موردِ بررسی قرار داده‌است.

کلیدواژه‌ها