توصیف گویش تاتیِ رامندی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه بوعلی سینا، همدان

چکیده

تاتی رامندی به گروهی از گویش‌های ایرانی گفته می‌شود که در منطقۀ رامند در جنوب و جنوب غربی قزوین در دامنۀ کوه رامند رایج هستند. این منطقه بیشترین جمعیت تات‌زبان ایران را دارا است. گویش‌های منطقۀ رامند استان قزوین در شهرستان تاکستان و بوئین‌زهرا رایج هستند و شامل گویش شهرهای تاکستان و اِسفَرورین و روستاهای قَرقَسین، خروزان و محمودآباد در شهرستان تاکستان، و شهرهای شال، دانسفهان، سَگزآباد و روستاهای ابراهیم‌آباد ، خوزنین، خیارج ، قلعه‌گنجی، شادمهان، مشکین‌تپه، خیرآباد و قلعۀ عبدالرب‌آباد در شهرستان بوئین‌زهرا هستند. نگارنده در این مقاله، گویش رامندی را توصیف کرده و نمونه‌ای از واژه‌های آن را از مآخذ گوناگون به دست داده‌است.

کلیدواژه‌ها