نکاتی چند دربارهٔ دو جاینام «ابـهر» و «اردبیل»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه روسی-ارمنی (اسلاونی)

چکیده

این مقاله به تحلیل انتقادی ریشه‌شناسی دو جاینام ابـهر و اردبیل اختصاص دارد. نگارنده بر این باور است که در مورد شهر ابـهر – مانند بسیاری از موارد دیگر از این قبیل –  نام رودخانه به شهر اطلاق شده‌است و نه بر‌عکس. در مورد جاینام اردبیل نیز پس از بررسی آرای بیلی و صادقی، پیشنهاد تازه‌ای مطرح گردیده‌است.

کلیدواژه‌ها