گویش گیلکی لنگرودی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده علوم ا نسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، رشت ایران

چکیده

زبان‌ها و گویش‌های ایرانی در عصر حاضر با چالش‌های بسیاری مواجه هستند و این امر موجب شده برخی از ویژگی‌های کهن خود را از دست بدهند. گیلگی از زبان‌های ایرانی شاخۀ شما‌ل‌‌‌‌غربی است که گویش‌های متنوّعی دارد. لنگرودی یکی از گویش‌های گیلکی است که در شهر لنگرود و توابع آن کاربرد دارد. این گویش‌ که از گویش‌های شرقی گیلکی است، با گیلکی غربی و مرکزی تفاوت‌های بسیاری دارد. هدف این پژوهش بررسی جنبه‌های کلّی گویش لنگرودی است. مسائل کلّی آوایی (تعداد واکه‌ها، همخوان‌ها و هجا)، ساخت‌واژه (طرز ساخت اسم و فعل و ویژگی‌های هر کدام از ساخت‌های فعلی این گویش، برخی از ساخت‌های خاصّ همچون ماضی غیرمحقّق و ماضی محقّق‌الوقوع)، مسایل کلّی نحوی و واژگانی از بخش‌های این مقاله است. تأثیر زبان فارسی بر این گویش و نیز تأثیرپذیری از زبان عربی در بخش واژگان، از مسائلی هستند که در بخش واژگان و معناشناسی این گویش به‌آسانی قابل مشاهده‌اند.

کلیدواژه‌ها