توصیف گویش تاتی اسفرورینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه بوعلی سینا، همدان

چکیده

تاتی اسفرورینی از جمله گویش­هایی است که در منطقۀ رامند در جنوب و جنوب غربی قزوین در دامنهٔ کوه رامند رایج هستند. اسفرورینی در تقسیم­بندی­های یارشاطر همراه با تاکستانی و چالی در گروه رامندی شمالی و تاتی جنوبی قرار داده شده‌است. نگارنده در این مقاله به توصیف این گویش پرداخته و نمونه‌ای از واژه‌های آن را از مآخذ گوناگون گرد آورده‌است.

کلیدواژه‌ها