توصیف گویش لاهیجانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه شهید بهشتی، تهران

چکیده

لاهیجانی یکی از گویش­های زبان گیلکی است که خود از زبان­های ایرانی شمال­غربی محسوب می­شود. بیشتر ساکنان استان گیلان در بخش مرکزی لاهیجان شامل دهستان آهندان، بازکیاگوراب، لفمجان، لیالستان، و لیل، و بخش رودبنه به این گویش سخن می­گویند. نگارنده در این مقاله بر پایۀ اطلاعات گویشی خود و با بهره‌گیری از برخی مآخذ به توصیف گویش لاهیجانی پرداخته‌است.

کلیدواژه‌ها