واژه‌های فراموش‌شدۀ فارسی (1): آشوغ، ربوخه، سماروغ، گیهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه روسی-ارمنی (اسلاونی)

چکیده

نگارنده در این مقاله به وجه اشتقاق لغات آشوغ، ربوخه، سماروغ، گیهان از واژه‌های کم‌کاربرد زبان فارسی پرداخته‌است. دو واژۀ آشوغ و ربوخه فقط در فرهنگ‌ها ضبط شده‌اند و شاهدی برای آنها در متون کهن در دست نیست. نگارنده کوشیده‌است با اتّکا به قوانین زبان‌شناسی تطبیقی و تحلیل داده‌های زبانی ریشه‌های قانع‌کننده‌ای برای این چند واژه به دست دهد.

کلیدواژه‌ها